"Chủ nghĩa tư bản dựa trên sở hữu tư nhân." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Chủ nghĩa tư bản dựa trên sở hữu tư nhân." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chủ nghĩa tư bản dựa trên sở hữu tư nhân." dịch câu này sang tiếng anh: Capitalism is based on private ownership.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login