"Nhà máy là một cơ sở hoạt động tốt." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Nhà máy là một cơ sở hoạt động tốt." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà máy là một cơ sở hoạt động tốt." câu này tiếng anh là: The factory is a well-run establishment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login