"Cô tự uống vào một ngôi mộ sớm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô tự uống vào một ngôi mộ sớm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô tự uống vào một ngôi mộ sớm." câu này dịch sang tiếng anh:She drank herself into an early grave.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login