"Ngân hàng đã cho anh ta 20, 000 đô la để bắt đầu kinh doanh." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Ngân hàng đã cho anh ta 20, 000 đô la để bắt đầu kinh doanh." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngân hàng đã cho anh ta 20, 000 đô la để bắt đầu kinh doanh." câu này dịch sang tiếng anh là: The bank advanced him 20, 000 dollars to start his business.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login