"Tôi đã phải lấy lại các bước của tôi nhiều lần trước khi tôi tìm thấy cửa hàng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi đã phải lấy lại các bước của tôi nhiều lần trước khi tôi tìm thấy cửa hàng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã phải lấy lại các bước của tôi nhiều lần trước khi tôi tìm thấy cửa hàng." câu này tiếng anh là: I had to retrace my steps several times before I found the shop.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login