"Tất nhiên tôi muốn giúp đỡ, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tất nhiên tôi muốn giúp đỡ, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất nhiên tôi muốn giúp đỡ, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy." câu này dịch sang tiếng anh:Of course I'd like to help, but things aren't so simple.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login