"Câu hỏi đã được quyết định bởi trưng cầu dân ý." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Câu hỏi đã được quyết định bởi trưng cầu dân ý." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu hỏi đã được quyết định bởi trưng cầu dân ý." tiếng anh dịch: The question was decided by referendum.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login