"Tôi đang có một vài bông hoa được tặng cho sinh nhật của cô ấy." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi đang có một vài bông hoa được tặng cho sinh nhật của cô ấy." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang có một vài bông hoa được tặng cho sinh nhật của cô ấy." tiếng anh câu này dịch: I'm having some flowers delivered for her birthday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login