"Cô nói với sự đột ngột của một người mà tình cảm của cô đã trở nên tốt hơn." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô nói với sự đột ngột của một người mà tình cảm của cô đã trở nên tốt hơn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nói với sự đột ngột của một người mà tình cảm của cô đã trở nên tốt hơn." dịch câu này sang tiếng anh: She spoke with the abruptness of a person whose feelings had gotten the better of her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login