"Có một cơn chấn động nhẹ đến nỗi tôi thậm chí không cảm thấy nó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Có một cơn chấn động nhẹ đến nỗi tôi thậm chí không cảm thấy nó." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô khóc nức nở." câu này tiếng anh là: She sobbed out her sad story.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login