"Tony đang ngân nga với chính mình khi lái xe dọc theo." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tony đang ngân nga với chính mình khi lái xe dọc theo." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tony đang ngân nga với chính mình khi lái xe dọc theo." tiếng anh là: Tony was humming to himself as he drove along.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login