"FBI được gọi đến để săn lùng điệp viên." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "FBI được gọi đến để săn lùng điệp viên." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"FBI được gọi đến để săn lùng điệp viên." dịch sang tiếng anh: The FBI were called in to hunt for the spy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login