"Tài xế taxi rời đồng hồ chạy trong khi tôi chạy vào lấy túi xách." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tài xế taxi rời đồng hồ chạy trong khi tôi chạy vào lấy túi xách." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tài xế taxi rời đồng hồ chạy trong khi tôi chạy vào lấy túi xách." tiếng anh câu này dịch: The taxi driver left the meter running while I ran in to pick up my bags.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login