"Không khí làm mát mặt nạ có mùi hôi thay vì loại bỏ chúng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Không khí làm mát mặt nạ có mùi hôi thay vì loại bỏ chúng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không khí làm mát mặt nạ có mùi hôi thay vì loại bỏ chúng." câu này tiếng anh là: Air-fresheners mask bad smells instead of removing them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login