"Đó là buổi tối muộn khi bác sĩ đến, và lúc đó thì đã quá muộn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đó là buổi tối muộn khi bác sĩ đến, và lúc đó thì đã quá muộn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là buổi tối muộn khi bác sĩ đến, và lúc đó thì đã quá muộn." tiếng anh dịch: It was late evening when the doctor arrived, and by then it was too late.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login