"Ba người chết hôm qua trong các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ba người chết hôm qua trong các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ba người chết hôm qua trong các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố." dịch sang tiếng anh: Three people died yesterday in violent street protests .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login