"Anh ta thậm chí còn có mật để đổ lỗi cho Lucy vì điều đó." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ta thậm chí còn có mật để đổ lỗi cho Lucy vì điều đó." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta thậm chí còn có mật để đổ lỗi cho Lucy vì điều đó." tiếng anh câu này dịch: He even had the gall to blame Lucy for it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login