"Một số tổ chức từ thiện đã gửi viện trợ cho các nạn nhân lũ lụt." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Một số tổ chức từ thiện đã gửi viện trợ cho các nạn nhân lũ lụt." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số tổ chức từ thiện đã gửi viện trợ cho các nạn nhân lũ lụt." câu này tiếng anh là: Several charities sent aid to the flood victims.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login