"Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một động thái rất khôn ngoan." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một động thái rất khôn ngoan." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là một động thái rất khôn ngoan." tiếng anh dịch: I don't think that would be a very wise move.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login