"Bầu không khí chính trị hiện nay mang lại ít lý do cho sự lạc quan." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bầu không khí chính trị hiện nay mang lại ít lý do cho sự lạc quan." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bầu không khí chính trị hiện nay mang lại ít lý do cho sự lạc quan." tiếng anh câu này dịch: The present political climate gives little cause for optimism .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login