"Cảnh sát làm cho tên trộm bỏ túi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cảnh sát làm cho tên trộm bỏ túi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát làm cho tên trộm bỏ túi." dịch câu này sang tiếng anh là: The police made the thief empty out his pocket.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login