"Nếu bạn xem TV quá nhiều, bộ não của bạn sẽ chuyển sang ủ rũ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nếu bạn xem TV quá nhiều, bộ não của bạn sẽ chuyển sang ủ rũ." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn xem TV quá nhiều, bộ não của bạn sẽ chuyển sang ủ rũ." câu này tiếng anh là: If you watch too much TV, your brains will turn to mush.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login