"Máy bay đánh thuế dọc đường băng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Máy bay đánh thuế dọc đường băng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Máy bay đánh thuế dọc đường băng." tiếng anh dịch: The plane taxied along the runway.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login