"Câu hỏi đã làm tôi hoàn toàn bối rối." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Câu hỏi đã làm tôi hoàn toàn bối rối." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu hỏi đã làm tôi hoàn toàn bối rối." dịch sang tiếng anh là: The question had me completely stumped.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login