"Tất cả các hoàng tử đã nhỏ giọt với đá quý." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tất cả các hoàng tử đã nhỏ giọt với đá quý." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các hoàng tử đã nhỏ giọt với đá quý." câu này tiếng anh là: All the princes were dripping with gems.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login