"Jennie mút một chút sữa lắc cuối cùng bằng ống hút của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Jennie mút một chút sữa lắc cuối cùng bằng ống hút của mình." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Jennie mút một chút sữa lắc cuối cùng bằng ống hút của mình." câu này tiếng anh dịch: Jennie sucked up the last bit of milkshake with her straw.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login