"Anh ấy chụp một bức ảnh của tôi với gian hàng ở hậu cảnh." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Anh ấy chụp một bức ảnh của tôi với gian hàng ở hậu cảnh." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy chụp một bức ảnh của tôi với gian hàng ở hậu cảnh." câu này dịch sang tiếng anh:He took a picture of me with the pavilion in the background.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login