"Nhà vua được kiểm tra và trò chơi kết thúc." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Nhà vua được kiểm tra và trò chơi kết thúc." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà vua được kiểm tra và trò chơi kết thúc." tiếng anh dịch: The king is checkmated and the game is over.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login