"Một nỗ lực để giải cứu những người đàn ông đã bị cản trở bởi thời tiết xấu." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Một nỗ lực để giải cứu những người đàn ông đã bị cản trở bởi thời tiết xấu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một nỗ lực để giải cứu những người đàn ông đã bị cản trở bởi thời tiết xấu." tiếng anh câu này dịch: An attempt to rescue the men has been hampered by bad weather.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login