"Không có đủ chỗ để chân." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Không có đủ chỗ để chân." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có đủ chỗ để chân." tiếng anh là: There wasn't enough leg room.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login