"Đừng ngồi ở nhà nghiền ngẫm cả ngày." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đừng ngồi ở nhà nghiền ngẫm cả ngày." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng ngồi ở nhà nghiền ngẫm cả ngày." tiếng anh câu này dịch: Don't sit at home brooding all day.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.