"Nếu anh thất bại, đó sẽ là một sự thất vọng cay đắng với cha mẹ anh." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Nếu anh thất bại, đó sẽ là một sự thất vọng cay đắng với cha mẹ anh." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu anh thất bại, đó sẽ là một sự thất vọng cay đắng với cha mẹ anh." câu này tiếng anh là: If he failed, it would be a bitter disappointment to his parents.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login