"Tôi không nghĩ anh ấy kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi không nghĩ anh ấy kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không nghĩ anh ấy kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện." câu này dịch sang tiếng anh:I don't think he's telling us the full story.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login