"Chính sách này chỉ phục vụ để nhanh chóng cảm thấy chống chính phủ." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Chính sách này chỉ phục vụ để nhanh chóng cảm thấy chống chính phủ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính sách này chỉ phục vụ để nhanh chóng cảm thấy chống chính phủ." dịch câu này sang tiếng anh: This policy served only to quicken anti-government feeling.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login