"Cô quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ." câu này tiếng anh là: She turned away and stared out of the window.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login