"Họ sử dụng hình ảnh minh họa để truyền tải thông điệp của họ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Họ sử dụng hình ảnh minh họa để truyền tải thông điệp của họ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ sử dụng hình ảnh minh họa để truyền tải thông điệp của họ." câu này tiếng anh dịch: They use illustrations to convey their message .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login