"Chiếc áo khoác có chất lượng rất kém." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chiếc áo khoác có chất lượng rất kém." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chiếc áo khoác có chất lượng rất kém." dịch sang tiếng anh: The jacket was of very poor quality.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login