"Việc đi bộ bắt đầu từ Alnham, sáu dặm về phía tây Bridge of ALN." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Việc đi bộ bắt đầu từ Alnham, sáu dặm về phía tây Bridge of ALN." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc đi bộ bắt đầu từ Alnham, sáu dặm về phía tây Bridge of ALN." dịch câu này sang tiếng anh: The walk starts at Alnham, six miles west of Bridge of Aln.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login