"Ngay cả các thẩm phán tôn kính nhất cũng có thể đưa ra một quyết định tồi tệ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ngay cả các thẩm phán tôn kính nhất cũng có thể đưa ra một quyết định tồi tệ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngay cả các thẩm phán tôn kính nhất cũng có thể đưa ra một quyết định tồi tệ." câu này dịch sang tiếng anh:Even the most reverend judges can make a bad decision.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login