"Sự thân thiện giữa hai quốc gia sẽ góp phần vào sự thịnh vượng của khu vực." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Sự thân thiện giữa hai quốc gia sẽ góp phần vào sự thịnh vượng của khu vực." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự thân thiện giữa hai quốc gia sẽ góp phần vào sự thịnh vượng của khu vực." tiếng anh câu này dịch: Amity between the two nations will contribute to the prosperity of the region.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login