"Cô từ bỏ chính mình để đau buồn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô từ bỏ chính mình để đau buồn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô từ bỏ chính mình để đau buồn." tiếng anh dịch: She abandoned herself to grief.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login