"Bằng cách chèn ép và cào trong năm năm qua, cô có đủ tiền để trả học phí cho con trai mình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bằng cách chèn ép và cào trong năm năm qua, cô có đủ tiền để trả học phí cho con trai mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bằng cách chèn ép và cào trong năm năm qua, cô có đủ tiền để trả học phí cho con trai mình." dịch sang tiếng anh: By pinching and scraping for the last five years, she has enough money to pay for her son's tuition.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login