"Roosevelt đã được bầu bốn lần vào vị trí tổng thống của Hoa Kỳ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Roosevelt đã được bầu bốn lần vào vị trí tổng thống của Hoa Kỳ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Roosevelt đã được bầu bốn lần vào vị trí tổng thống của Hoa Kỳ." câu này tiếng anh là: Roosevelt was elected four times to the presidency of the US.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login