"Bạn không thể đánh bại hệ thống." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Bạn không thể đánh bại hệ thống." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không thể đánh bại hệ thống." dịch sang tiếng anh: You can't beat the system .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login