"Đội trưởng của chúng tôi đưa vào một chuyến thăm lịch sự trong bữa tối." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đội trưởng của chúng tôi đưa vào một chuyến thăm lịch sự trong bữa tối." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đội trưởng của chúng tôi đưa vào một chuyến thăm lịch sự trong bữa tối." dịch câu này sang tiếng anh: Our captain put in a courtesy visit during dinner.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login