"Một số vũ khí được phiến quân sử dụng là những mảnh bảo tàng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một số vũ khí được phiến quân sử dụng là những mảnh bảo tàng." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số vũ khí được phiến quân sử dụng là những mảnh bảo tàng." tiếng anh là: Some of the weapons used by the rebels are museum pieces.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login