"Tôi quản lý để cạo qua kỳ thi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi quản lý để cạo qua kỳ thi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi quản lý để cạo qua kỳ thi." dịch sang tiếng anh: I managed to scrape through the exam.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login