"Tất cả các tù nhân đều có quyền kháng cáo." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tất cả các tù nhân đều có quyền kháng cáo." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các tù nhân đều có quyền kháng cáo." tiếng anh câu này dịch: All prisoners have a right of appeal .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login