"Con đường này không được khuyến khích cho người mới đi xe đạp." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Con đường này không được khuyến khích cho người mới đi xe đạp." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Con đường này không được khuyến khích cho người mới đi xe đạp." dịch sang tiếng anh là: This trail is not recommended for novice bikers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login