"Câu lạc bộ bơi mở cửa cho các gia đình trong khu phố mà không hạn chế." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Câu lạc bộ bơi mở cửa cho các gia đình trong khu phố mà không hạn chế." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu lạc bộ bơi mở cửa cho các gia đình trong khu phố mà không hạn chế." dịch câu này sang tiếng anh là: The swimming club is open to families in the neighborhood without restriction.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login